دوره آموزشی " بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان " برگزار شد.

دوره آموزشی " بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان " برگزار شد.

 

 

 بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، دوره  آموزشی"  بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدیدنظر در نرخ پیمان " از مجموعه دوره های شغلی و تخصصی ویژه پیمانکاران  به مدت ۶ ساعت  در مهر ماه سالجاری برگزار شد.

                                                                  

شایان ذکر است این دوره بدون دریافت شهریه بوده و از محل اعتبارات شورای فنی تامین و با همکاری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان و مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان در روز شانزدهم مهر ماه سال ۹۸  در مرکز آموزش و پژوهش واقع در چهارراه عمران خیابان شهید عباسپور برگزار شد .