تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت ابلاغ شد

تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت ابلاغ شد
تعرفه شهریه  دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت ابلاغ شد

طی ابلاغیه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور ، تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد.  براساس این ابلاغیه ، میزان شهریه به شرح ذیل اعلام می گردد :

توضیحات:

۱-شهریه دوره های مورد درخواست سازمان ها و دستگاههای اجرایی دولتی که به صورت اختصاصی برگزار شود ، در مرکز استان برابر با شهریه دوره های مذکور(مندرج در جدول فوق ) و در شهرستان ها ، معادل یک و نیم (۵/۱) برابر آن است .

۲- شهریه دوره های مورد درخواست سازمان های محلی غیردولتی  که به صورت اختصاصی برگزار شود ، در مرکز استان معادل یک و نیم (۵/۱) برابر شهریه دوره های مذکور (مندرج در جدول فوق ) و در شهرستان ها ، معادل (۲) برابر آن خواهد بود .

۳-شهریه دوره های غیرحضوری که به شیوه های مختلف الکترونیکی (LMS) ، کلاس آنلاین ، وبینار و .... برگزار می شود بر اساس میزان هزینه های صورت گرفته برای تولید محتوا و آزمون ، نوع دوره ، گستره مخاطبان و سایر عوامل تاثیرگذار به تشخیص مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و تائید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان محاسبه و دریافت خواهد شد .

۴-کلیه موسسات آموزشی استان قزوین که دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دولت  از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین می باشند ، موظف به رعایت تعرفه مذکور می باشند .