دوره آموزشی " مدیریت پسماندها " برگزار می گردد.

دوره آموزشی " مدیریت پسماندها " برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان در اجرای " برنامه مدیریت سبز " از برنامه های شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی دوره آموزشی  " مدیریت پسماندها    " به مدت ۶ ساعت از مجموعه دوره های  مدیریتی   برگزار می نماید . 

دوره  آموزشی "  مدیریت پسماندها " برگزار می گردد.

هدف از اجرای این دوره آشنایی کلیه کارمندان با روش های صحیح دفع پسماندها می باشد .  شایان ذکر است این دوره به صورت غیر حضوری – آنلاین و با ۱۰ درصد تخفیف  طی چهارجلسه در روزهای ۲۶ و ۳۱ شهریور و ۲ و ۷ مهرماه   برگزار خواهد شد .

    شایان ذکر است هزینه هر نفر ۸۱۰.۰۰۰ ریال و  مهلت ثبت نام تا ۲۳ شهریور بوده و متقاضیان می توانند درخواست شرکت در دوره را به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان ارسال نمایند .