شرایط و راهنمای ثبت نام در دوره کنترل کیفی لایه های خاکریز تثبیت شده با سیمان (ویژه پیمانکاران)

شرایط و راهنمای ثبت نام در دوره کنترل کیفی لایه های خاکریز تثبیت شده با سیمان (ویژه پیمانکاران)

برای اطلاع از شرایط و نحوه شرکت در دوره و آزمون دوره آموزشی کنترل کیفی لایه های خاکریز تثبیت شده با سیمان برروی لینک های ذیل کلیک نمایید.