شرایط و راهنمای ثبت نام در دوره تحلیل فرآیند تضمین کیفیت QA در پروژه های راهسازی (ویژه پیمانکاران)

شرایط و راهنمای ثبت نام در دوره تحلیل فرآیند تضمین کیفیت QA در پروژه های راهسازی (ویژه پیمانکاران)

برای اطلاع از شرایط و نحوه شرکت در دوره و آزمون دوره آموزشی تحلیل فرآیند تضمین کیفیت QA در پروژه های راهسازی برروی لینک های ذیل کلیک نمایید.