دوره های آموزشی " مدیریتی " برگزار می گردد

دوره های آموزشی " مدیریتی " برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و             آینده نگری استان در نظر دارد  دوره هایی از مجموعه دوره های بهبود مدیریت  به شرح ذیل برگزار نماید .

     شایان ذکر است این دوره ها  به صورت غیرحضوری – آنلاین با ۲۰ درصد تخفیف  برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام تا ۱۰ خرداد تمدید گردیده و متقاضیان می توانند درخواست شرکت در دوره ها را به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان ارسال نمایند .

  1. مدلهای تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی – به مدت ۱۲ ساعت – هزینه هر نفر ۱.۴۴۰.۰۰۰ریال
  2. مدیریت موثر وقت - به مدت ۴ ساعت – هزینه هر نفر ۴۸۰.۰۰۰ ریال
  3. پویایی سازمانی و فردی (بهره وری) – به مدت ۶ ساعت – هزینه هر نفر ۷۲۰.۰۰۰ریال
  4. رهبری تحول در سازمان ها - به مدت ۹ ساعت – هزینه هر نفر ۱.۰۸۰.۰۰۰ ریال
  5. تکنیکها و فنون بهبود سیستم ها و روشها -به مدت ۱۲ ساعت – هزینه هر نفر ۱.۴۴۰.۰۰۰ریال