قابل توجه دارندگان گواهینامه شرایط عمومی تدریس جهت تکمیل فرم ها

قابل توجه دارندگان گواهینامه شرایط عمومی تدریس جهت تکمیل فرم ها

بسمه تعالی                      فوری

 

به اطلاع دارندگان گواهینامه صلاحیت عمومی تدریس می رساند، برای دانلود جداول و فرم های مربوطه برروی لینک های بالا کلیک نموده و پس از تکمیل نسبت به ارسال فایل ها به آدرس الکترونیکی ذیل اقدام نمایند. با تشکر

مهلت تکمیل و ارسال : دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

 

mehdikhani.a@mporg.ir

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین