دوره های آموزشی " توجیهی بدو خدمت " برگزار می گردد

دوره های آموزشی " توجیهی بدو خدمت " برگزار می گردد

   به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان در نظر دارد دوره های توجیهی بدو خدمت به مدت ۶۰ ساعت که شامل ۶ پودمان می باشد برگزار نماید .  

شایان ذکر است  با عنایت به درخواست بالای دستگاههای اجرایی ، دوره فوق در سه گروه مجزا برگزار خواهد شد . متقاضیان می توانند درخواست شرکت در دوره ها را به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان حداکثر تا ۲۹/۰۲/۱۴۰۱  ارسال نمایند .

آشنایی با ساختار نظام دولت جمهوری اسلامی ؛ آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان ، کار تیمی و حل مسئله و اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری از پودمانهای این دوره می باشد .

بنا بر این گزارش این دوره ها  به صورت حضوری کلاسی برگزار گردیده  و طبق تعرفه سال گذشته فراخوان شده است .