تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت در سال 1400 ابلاغ شد

تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت در سال 1400 ابلاغ شد

طی ابلاغیه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور ، تعرفه شهریه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت در سال 1401 ابلاغ شد.  

براساس این ابلاغیه ، میزان شهریه به شرح ذیل اعلام می گردد :

توضیحات:

1-شهریه دوره های مورد درخواست سازمان ها و دستگاههای اجرایی دولتی که به صورت اختصاصی برگزار شود ، در مرکز استان برابر با شهریه دوره های مذکور(مندرج در جدول فوق ) و در شهرستان ها ، تا 50 درصد قابل افزایش است.

2- شهریه دوره های مورد درخواست سازمان های محلی غیردولتی  که به صورت اختصاصی در مرکز استان یا      شهرستان ها  برگزار شود ، حداکثر تا 100 درصد قابل افزایش است .  

3-شهریه دوره های غیرحضوری که به شیوه های مختلف الکترونیکی (LMS) ، کلاس آنلاین ، وبینار و .... برگزار                می شود بر اساس میزان هزینه های صورت گرفته برای تولید محتوا و آزمون ، نوع دوره ، گستره مخاطبان و سایر عوامل تاثیرگذار به تشخیص مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و تائید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان محاسبه و دریافت خواهد شد .