جزوه مهارت های هفتگانه فناوری اطلاعات
برای دانلود فایل ها برروی لینک های زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات
برای دانلود جزوه آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
برای دانلود فایل آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی امنیت کاربری فناوری اطلاعات (آکفا)
برای دانلود فایل های آموزشی برروی لینک های زیر کلیک نمایید.
جزوه دوره آموزشی بنیان امنیت اطلاعات
برای دانلود فایل آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
راهنمای جامع پوکی استخوان، پیشگیری و درمان آن
برای دانلود فایل آموزشی برروی لینک های زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی دوره نیازسنجی آموزشی در سازمانها
برای دریافت فایل آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی حسابداری دولتی
برای دانلود فایل آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
جزوه آموزشی دوره مدیریت بحران
برای دانلود فایل آموزشی برروی لینک زیر کلیک نمایید.