بخشنامه آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف ۱۰-۰۹-۱۳۸۸

جزئیات بخشنامه در فایل‌های پیوست می‌باشد:

بخشنامه اصلاح الگوی مصرف ۱۰-۰۹-۱۳۸۸

سرفصل