سمینارهای تخصصی آموزشی

چهارمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی مدیران زن به منظور "ارائه تجارب مدیریتی"
به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، سمینار تخصصی" مدیریت انرژی ، بهبود  بهره وری و اقتصادمقاومتی " باحضور دکتر مهدی تقی زاده مدیر عامل شرکت کیمیاگران انرژی  به عنوان مدرس دوره برای...
مینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی " به همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برگزار شد.         به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف...
        به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، سمینار تخصصی" آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیت های آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم " باحضور مدیرکل دفتر...
دوره  آموزشي آئين نامه هاي اجرايي بند"هـ" ماده ۲۹ قانون برگزاري مناقصات برگزار گردید
مديرمركز آموزش و پژوهش هاي آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي از برگزاري سمينار آموزشي منشور حقوق شهروندي خبر داد.