سمینارهای تخصصی آموزشی

        به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، سمینار تخصصی" آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیت های آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم " باحضور مدیرکل دفتر...
دوره  آموزشي آئين نامه هاي اجرايي بند"هـ" ماده ۲۹ قانون برگزاري مناقصات برگزار گردید
مديرمركز آموزش و پژوهش هاي آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي از برگزاري سمينار آموزشي منشور حقوق شهروندي خبر داد.