سمینارهای تخصصی آموزشی

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین  با همکاری دبیرخانه شورای فنی استان به زودی برگزار می کند   سمینار تخصصی " انرژی های نو و تجدیدپذیر   "               به گزارش روابط عمومی سازمان...
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین  به زودی برگزار می کند سمینار تخصصی " تکنیکهای مدیریتی ۲۰۱۹  "           به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین به منظور...
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین  به زودی برگزار می کند سمینار تخصصی " بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و نحوه صدور مجوز تجدید نظر در نرخ پیمان "              به گزارش روابط عمومی...
این سمینار ویژه مدیران کل دستگاه های اجرایی و معاونین آنها، مدیران کل ستادی استانداری، فرمانداران، بخشداران، و شهرداران می باشد.
چهارمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی مدیران زن به منظور "ارائه تجارب مدیریتی"
به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، سمینار تخصصی" مدیریت انرژی ، بهبود  بهره وری و اقتصادمقاومتی " باحضور دکتر مهدی تقی زاده مدیر عامل شرکت کیمیاگران انرژی  به عنوان مدرس دوره برای...
مینار تخصصی" بهینه سازی مصرف انرژی " به همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برگزار شد.         به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، سمینار تخصصی" بهینه سازی مصرف...